Políticos y elecciones, Votar libremente y participar en la democracia, Voto para el cambio, Referéndum en línea
Peoples Democratic Party of Uzbekistan

“ACCESS” Xalq dеmokratik partiyasi a’zolari uchun o‘quv tashkil etadi

Peoples Democratic Party of Uzbekistan 19%

 

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va O’zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi qo’shma loyihasi - “ACCESS: (nogiron insonlarni teng hayotiy faoliyat muhitiga kira olish, ish bilan ta’minlash, ijtimoiy qo’llab-quvvatlash va furqarolikni anglash)” 2010 yil, 3-4 mart kunlari O’zbekiston Xalq Demokratik Partiyasining (XDP) Toshkent, Samarqand va Shahrisabz shaharlaridagi 20 nafar vakiliga nogironlikni anglash mavzusida trening tashkil qilmoqda.

...

Bundan tashqari trening ishtirokchilari nogiron insonlar bilan ishlashda no-diskriminatsion yondashuv asoslari; etika normalari va nogiron insonlar bilan muomala qilish odobi; nogiron insonlar huquqlarining O’zbekiston Respublikasi Qonunchiligidagi tahlili bilan ham tanishadilar. Trening so’ngida “ACCESS” loyihasi va XDP vakillariorasida hamkorlik rejasi tuzilib, asosan nogiron insonlarning jamiyat siyosiy hayotidagi rolini faollashtirish ko’zlanadi.

 

 

19/02/2010

Read full article: www.undp.uz

07. 04.2011


amalia -
Designarno spam

ElectionsMeter no incurre en la responsabilidad de los comentarios. Usted tiene que escribir sus demandas o recuerdos al autor del argumento. Todos argumentos tienen que contener el nombre del usuario con el manantial original del texto. Es importar cumplimiento de ley a acodiga de justicias de autora.

 
load menu